JAK SNADNO ZVLÁDNOUT A LEHCE
SE ORIENTOVAT V ELEKTRONICKÝCH INFORMAČNÍCH ZDROJÍCH PRO LÉKAŘE

25. 4. 2022 - 25. 5. 2022

Vítejte

Vážené dámy a pánové,

jste na stránkách videosemináře JAK SNADNO ZVLÁDNOUT A LEHCE SE ORIENTOVAT V ELEKTRONICKÝCH INFORMAČNÍCH ZDROJÍCH PRO LÉKAŘE KROK ZA KROKEM.

Partner