Záznam 6. ročníku multioborové konference ORTOPEDIE PRO REVMATOLOGY A REVMATOLOGIE PRO ORTOPEDY

15. 9. 2021 - 15. 11. 2021

Vítejte

Děkujeme Vám za Váš zájem.

ZÁZNAM 6. ročníku multioborové konference ORTOPEDIE PRO REVMATOLOGY A REVMATOLOGIE PRO ORTOPEDY již není dostupný

 

Základní informace o přípravcích: Dona 1500 mg prášek pro perorální roztok Dona 400 mg injekční roztok Složení: Dona, prášek: 1 sáček obsahuje glucosamini sulfas cristallicus 1884,0 mg (odpovídá glucosamini sulfas 1500,0 mg et natrii chloridum 384,0 mg), to odpovídá glucosaminum 1178,0 mg. Přípravek dále obsahuje aspartam a sorbitol. Dona, injekce: 1 ampule obsahuje glucosamini sulphas crystallicus 502,5 mg ve 2 ml (odpovídá glucosamini sulfas 400,0 mg et natrii chloridum 102,5 mg). Indikace: Léčba osteoartrózy. Dávkování a způsob podání: Dona, prášek: Obsah 1 sáčku se rozpustí ve sklenici vody a užívá se 1x denně obvykle v době jídla po dobu 3 měsíců. Dona, injekce: Doporučená dávka je 1 až 2 injekce 3x týdně po dobu 4-6 týdnů. Přípravek se podává intramuskulárně. Více viz platná SPC. Kontraindikace: Dona, prášek: Hypersenzitivita na léčivou látku glukosamin nebo na kteroukoli pomocnou látku. Přípravek nesmí být podáván pacientům s alergií na korýše. Dona, injekce: Přecitlivělost na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku, 1. trimestr těhotenství, i.v. podání, pacienti s převodními poruchami srdce, akutní srdeční nedostatečností, u pacientů s přecitlivělostí na lidokain a u pacientů s fenylketonurií. Zvláštní upozornění a opatření pro použití: Prášek pro přípravu perorálního roztoku obsahuje aspartam, který je zdrojem fenylalaninu. Přípravek obsahuje sorbitol. Obsah sorbitolu v léčivých přípravcích pro perorální podání může ovlivnit biologickou dostupnost jiných současně podávaných léčivých přípravků užívaných perorálně. Pacienti s hereditární intolerancí fruktózy nemají tento léčivý přípravek užívat. Přípravek určen pouze pro dospělé. Více viz platná SPC. Interakce: Při současné léčbě s perorálními antagonisty vitaminu K bylo zaznamenáno zvýšení hodnot INR. Perorální podávání může zvýšit gastrointestinální vstřebávání tetracyklinů. Steroidní nebo nesteroidní analgetika nebo protizánětlivé látky mohou být s glukosamin sulfátem podávány současně. Nežádoucí účinky: Dona, prášek: Bolest hlavy, ospalost, průjem, zácpa, nevolnost, flatulence, bolest břicha, dyspepsie, únava. Dona, injekce: Ojediněle nevolnost a lokální reakce v místě vpichu. Zvláštní opatření pro uchovávání: Dona, prášek: Nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Dona, injekce: Uchovávejte při teplotě do 25°C. Balení: Dona, prášek: 30 sáčků, Dona, injekce: 6 ampulí A po 2 ml a 6 ampulí B po 1 ml. Držitel rozhodnutí o registraci: Mylan IRE Healhcare Limited, Unit 35/36, Grange Parade, Baldoyle Industrial Estate, Dublin 13, Irsko. Registrační čísla: Dona, prášek: 29/118/97-C, Dona, injekce: 29/110/00-C. Datum poslední revize textu: Dona, prášek: 16. 5. 2019, Dona, injekce: 11. 7. 2018. Způsob výdeje: Vázaný na lékařský předpis. Způsob úhrady: Dona, prášek: Hrazený z veřejného zdravotního pojištění. Dona, injekce: Není hrazen z veřejného zdravotního pojištění. Dříve, než přípravky předepíšete, seznamte se, prosím, s úplnou informací o přípravku (SPC).